Se mig! Hör mig! Förstå mig!

I lager.

200 kr

Kunskapen och engagemanget hos omgivningen är livsviktiga för personer med svår intellektuell funktionsnedsättning. Boken bygger på kunskaper som utvecklats inom olika forsknings och utvecklingsprojekt. Några områden som boken tar upp: helhetssyn, normalisering, miljöns betydelse, problembeteende, begåvning, kommunikation, självständighet och lärande.