Ninjakoll 2 "livet efter skolan" - Film och lärarhandledning (bok)

I lager.

850 kr

Ninjakoll 2 har fokus på framtiden. Det handlar om arbete, utbildning, bostad och fritid för ungdomar med lindrig intellektuell funktionsnedsättning eller andra funktionsnedsättningar, som vill förbereda sig för livet efter gymnasiesärskolan.

Materialet består av filmer (som man får åtkomst till via fub.ninjakoll.se) och en lärarhandledning som ger konkreta tips om hur man ytterligare kan bearbeta informationen i filmerna. Genom litteratur- och materialtips, diskussionsunderlag, exempel på tydliggöranden och värderingsövningar.

Med engelsk eller svensk text, med teckenspråk eller syntolkning.