ALA Classics 1 - Helhetssyn på människan och Begåvning och begåvningshandikapp

I lager.

125 kr

ALA Classics I innehåller skrifterna Helhetssyn på människan och Begåvning och begåvningshandikapp av professor Gunnar Kylén. Kyléns styrka var hans förmåga att tala och skriva om komplexa saker på ett lättförståeligt sätt och denna förmåga gör hans skrifter särskilt värdefulla som kurslitteratur och som kunskapskälla för alla som vill lära sig mer om intellektuell funktionsnedsättning.