ALA Classics II - Hur förståelsen av verkligheten utvecklas

I lager.

125 kr

I denna rapport redogörs för begåvningshandikappet och dess betydelse för verklighetsuppfattningen. Utvecklingen av rums-, tids-, kvantitets-, kvalitets- och orsaksuppfattningen beskrivs med hjälp av konkreta exempel från en person med intellektuell funktionsnedsättnings vardag.