Barn som blir elever

I lager.

180 kr

Den här boken kommer förhoppningsvis att bidra till att påskynda utvecklingen av kommuners, skolors och individers arbete för ökad delaktighet och gemenskap. Den kan också tjäna som ett diskussionsinlägg om vad kunskap är, hur den bildas, vem som skapar den och hur lärande går till.