Elever med flera funktionsnedsättningar i särskolan – utbildningens effekter och effektivitet

I lager.

200 kr

Den här rapporten är ett resultat av ett forskningsprojekt om elever med flera funktionsnedsättningar i särskolan. Projektet belyser hur egenskaper hos barnet, egenskaper i barnets livsmiljöer och de omgivande servicesystemen samverkar och påverkar förutsättningar för barnets utveckling. Projektet innefattar sex delprojekt som presenteras i separata kapitel.