Barnets funktionsnedsättning, familjens behov

I lager.

90 kr

Familjer som har barn med funktionsnedsättningar har speciella behov av stöd och hjälp. En del behov hänför sig till förändringar inom själva familjen, dess livscykel, rollfördelning och liknande. Den här rapporten riktar sig till föräldrar och personer som arbetar tillsammans med familjer med funktionshindrade barn.