Jag vill förstå

I lager.

230 kr

Arbetet som presenteras i boken är utfört på uppdrag av SIH (Statens Institut för Handikappfrågor i skolan). Materialet är uppdelat i tre större teman som utgör varsin del: Synen på eleven, synen på kunskap och utveckling samt synen på lärandeprocessen.