Med Kommunikation i sikte - Bok och digitaliserat utbildningspaket

I lager.

1 200 kr

Ett utbildningspaket om socialt nätverksarbete kring barn, unga och vuxna med komplexa kommunikativa behov. Utbildningspaketet består av en bok och access till webbplatsen med drygt 20 stycken videosekvenser kring samspel och samspråk. De är inspelade i naturliga sammanhang där personer som ingått i nätverksarbetet finns, d.v.s. i skola, hem och daglig verksamhet. Syftet med dem är att ge inspiration och stå som några exempel på situationer, aktiviteter och metoder som kan stödja fortsatt utveckling av samspel och kommunikation.